Ple ordinari de maig a Castelló d’Empúries

Aquest dijous a les vuit del vespre s’ha celebrat sessió ordinària del ple de la Corporació castellonina. Els punts que van provocar més debat van ser el 7 i el 8. El primer feia referència a l’aprovació de l’inici de l’expedient d’una operació de crèdit per inversions per al 2022 i la delegació a l’alcalde president. Salvi Güell, va explicar que es vol demanar un crèdit a llarg termini de més de 2 milions 700 mil euros a l’entitat bancària que faci més bons tractes amb l’objectiu de finançar inversions. Segons sembla l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament permet demanar el préstec ja que l’endeutament està per sota del 40%. Helena Iglesias, representant al grup de SOM, va dir que aquest és el crèdit més gran que s’ha demanat aquesta legislatura i va preguntar per què es demana ara. Iglesias creu que amb aquest moviment el govern fa un ús electoralista i partidista i demostra que s’ha fet una gestió nefasta. El grup de SOM no veu la bona salut financera de la que parla l’alcalde. No posen en dubte els números sinó la inacció del govern. Salvi Güell va contestar dient que un romanent de 4 milions i mig d’euros és senyal de bona salut i que s’ha d’aprofitar ara que es permet utilitzar els romanents de tresoreria. Va afegir que els números no se’ls inventen i demostren que s’ha fet una bona gestió. Els estalvis es reinverteixen per fer coses pel poble. La votació final d’aquest punt es va resoldre amb 9 vots a favor i 7 en contra. L’altre punt que va generar debat va ser l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 5/22 per despeses que s’han de pagar i ampliar partides d’inversió. L’alcalde va explicar que hi ha una previsió de menys ingressos, per exemple en les plusvàlues i que aquest any es podran fer més activitats per l la bona evolució de la pandèmia. Güell va detallar algunes de les coses per què faran falta els diners com la regularització dels llocs de treball, la regularització de la recollida de restes de poda per a Castelló 2000, els ajuts a empreses per fer la transició energètica, les obres de preparació del solar per fer el nou institut-escola d’ Empuriabrava, la primera fase de la plaça de Les Palmeres, la primera fase de la sala municipal, la il.luminació dels camps d’entrenament del camp de futbol d’Empuriabrava, les càmeres de videovigilància etç. Jordi Garcia, va intervenir dient que tots aquests canvis es fan per falta de previsió i Salvi Güell, va aprofitar per demanar-li que moderi el seu llenguatge a les xarxes socials per què insulta. Vicens Comas, portaveu de Junts, també va parlar de manca de previsió i va dir que no els agrada aquesta modificació de crèdit perquè és electoralista. Fernando Fernández, portaveu de Ciudadanos, va coincidir amb el tema electoralista per què el seu partit està demanant sobre el nou institut-escola des de l’inici de la legislatura. L’alcalde va explicar que ja han parlat amb ensenyament de la Generalitat però primer s’ha de tenir el terreny a punt per cedir-lo. Antonio Martín, del PSC, va dir que el que es posava sobre la taula per aprovar era un segon pressupost i no una modificació de crèdit i que amb tantes obres veia difícil poder fer-les en un any. També va preguntar sobre què és l’Estany de Castelló ja que tenia una partida de 6 euros i ara passa a 55 mil euros. Joan Basí, regidor de medi ambient, va dir que es crearà un estany al costat dels Horts del Rec del Molí ja que es veu com una possibilitat d’acostar els Aiguamolls a Castelló. Quan va sentir l’explicació Antonio Martín va afegir que és una inversió inútil tenint els Aiguamolls al costat. Salvi Güell per al.lusions va afegir que ara tothom aprofita per gastar el romanent per tant no es tracta d’un segon pressupost. Jaume Moret, també del PSC, va titllar el punt d’electoralista i va tornar a insistir que les obres quedaran per la pròxima legislatura. També va remarcar que per primera vegada el PSC votaria en contra d’una modificació de crèdit per què 3 milions d’euros és una quantitat exagerada. Agustí Ayats, portaveu de SOM, va manifestar que estava content de veure que tota l’oposició opina el mateix i va aprofitar per demanar si la licitació de les càmeres de videovigilància pot quedar deserta. Esther Piris va contestar que pot passar. Ayats va tornar a insistir sobre l’electoralisme del punt, especialment sobre el solar de l’institut-escola quan no s’ha fet res des del 2019 quan ho va començar a demanar Ciudadanos. També es va interessar per l’increment de 67 mil euros del bloc de comunicació i difusió i el per què d’aquesta urgència. Salvi Güell, va dir que com que no hi ha restriccions per la pandèmia es podran tirar endavant moltes activitats i cal fer-ne difusió. Ayats per tancar la seva intervenció va demanar els increments bloc per bloc i va afegir que d’aquí a un any ja es veurà què han sigut capaços de fer. La votació es va tancar amb 9 vots a favor 9 i 8 vots en contra. El ple també va aprovar amb 14 vots a favor i 3 en contra l’aplicació del sistema de revisió de preus a contractes d’obres degut a l’augment extraordinari de preus de les matèries primeres. Agustí Ayats va aprofitar per introduir el tema de les obres del pont de Falconera dient que es gasten gairebé 100 mil euros en comunicació i difusió i no se`ls gastaran en el pont. Salvi, va recordar-li que el que s’estava aprovant era una revisió de preus de tots els projectes. La sessió va continuar amb l’aprovació  de la delimitació amb el contingut recollit en l’acta de partió dels termes municipals de Castelló d’Empúries i Palau Saverdera. També es van aprovar les dues festes locals per a l’any 2023, el 2 de febrer Candelera i el 10 d’agost Sant Llorenç que cauen entre setmana. Per majoria també es va aprovar la pròrroga de concessions administratives d’ús privatiu de la via pública amb marquesines. La concessió de 6 establiments s’acaba el 2022 però es vol prorrogar per què s’acabin les concessions al 2027 per què tothom acabi igual. Com que no hi havia assumptes urgents es va passar a l’apartat de precs i preguntes.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR