Nou sistema de recollida de residus al mercat d’Empuriabrava

S’ha iniciat un nou sistema de recollida de residus del mercat setmanal d’Empuriabrava. De fet, s’han plantejat 2 sistemes diferenciats depenent del tipus de parada. Per una banda, alimentació i per l’altra parades de roba, complements i parament de la llar. El sistema per les parades d’alimentació contempla un punt on els paradistes poden dipositar-hi els residus a mesura que els van generant. El sistema per les parades de roba, complements i parament de la llar és diferent. En aquestes parades les fraccions que s’han de separar selectivament són les de rebuig, envasos i paper/cartró. A l’inici del mercat es va informar als diferents paradistes i es va proporcionar una bossa groga per optimitzar la recollida d’envasos a les parades que més envasos lleugers generen. Recordem que la nova Ordenança municipal de venda no sedentària dels mercats de Castelló d'Empúries, aprovada definitivament amb data d’efecte 27 de juliol de 2021 tipifica com a infraccions greus els següents fets: • La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, tant mentre es realitza la venda com un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions. • Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats. • No dipositar el rebuig en bosses durant la jornada de venda o no llençar les diferents fraccions dels residus en els espais que l’Ajuntament hagi habilitat a aquest efecte. Altres fets que estan recollits com infraccions lleus són: • L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades o dificultar l’accés habitual dels vehicles. • L’incompliment d’utilització de bosses de plàstic compostables. Les infraccions greus poden comportar sancions de suspensió de l’autorització d’1 a 6 mesos o multa de fins a 1.500 €. Les infraccions lleus poden comportar multa de fins a 750 €. En el marc de la campanya informativa iniciada per informar del nou sistema de recollida de residus també s’aprofita per informar als paradistes de la prohibició existent de lliurar bosses de plàstic als clients.