Millores en el col·lector de pluvials del carrer Pujada al Puig Rom

S’han iniciat les obres per al manteniment i la millora en la xarxa de pluvials de la zona del Puig Rom. Concretament, els treballs consisteixen en la substitució d’un tram de conducte que fins ara discorria sota una finca privada i solucionarà els problemes d’estrangulament del col·lector i sobreeiximent que es produïen en episodis de pluja. Els problemes se solucionaran amb els treballs actuals, amb el desviament pel carrer de la Pujada al Puig Rom amb un nou tub de polietilè de 500 mm. La substitució de canonada afectarà una longitud total de 64 metres i també s’incorporaran 2 pous de registre per connexió. Les obres tenen un pressupost de 23.000 €.

Mitjà