42è Concurs per la Joventut de l’Alt Empordà

  • Publicat a Agenda

Òmnium de l’Alt Empordà Organitza el 42è concurs per a la joventut de l’Alt Empordà de treballs literaris, socials i científics. Aquest any, dediquem el l’edició a Antoni Gaudí

BASES

01.-  L’àmbit de participació del concurs és comarcal.

02.-  Cada concursant pot participar en una o en totes les proves del seu grup.

03.-  Als guanyadors, se’ls lliurarà un llibre, un diploma acreditatiu i un val del valor del premi per comprar llibres, CD, o material escolar, esportiu o informàtic.

04.- Els Jurats, formats per persones vinculades al món cultural, artístic, científic, de l’ensenyament i/o a Òmnium Cultural, es reserven el dret a declarar els premis deserts.

05.- Els treballs seran individuals, exceptuant les auques que podran ser fetes en col·laboració com a màxim de dos autors del mateix curs. En aquest cas el premi serà repartit entre els components de l’equip.

06 .- Únicament s’admetran treballs escrits en llengua catalana, i sempre que sigui possible amb lletra Arial 12 i interlineat 1,5.

07.- Tots els treballs objecte del concurs s’hauran de trametre via telemàtica abans del 14 d’abril de 2021, adjuntant l’arxiu del treball al següent formulari: 

FORMULARI per a PRIMÀRIA: https://ja.cat/qujwR

FORMULARI per a SECUNDÀRIA: https://ja.cat/8XBix

08.- L’arxiu que conté el treball cal que porti com a títol, el PSEUDÒNIM de l’alumne/a concursant.

09.- Si l’alumne/a vol participar en més d’una prova del seu grup, cal fer una inscripció diferent per a cada prova presentada.

10.-  La lectura del veredicte dels jurats i el lliurament de premis s’efectuarà en el decurs d’un acte del qual s’informarà oportunament.

11.- Els treballs presentats al concurs passaran a enriquir el fons d’Òmnium Cultural Alt Empordà.

12.-  El fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Podeu demanar més informació telefonant al 606045332, o per correu electrònic a  concursaltemporda@omnium.cat

RELACIÓ DE PREMIS           

PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA                                                              

PREMI MARIA VERDAGUER DE RECITACIÓ

NOTA: A conseqüència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, no es convoca aquest premi de recitació preveient la impossibilitat de reunir els concursants a recitar els poemes.

PREMI MARIA VERDAGUER DE CREACIÓ LITERÀRIA.

Per als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària.

Tema lliure.

S’hi pot participar amb:

– un text narratiu, de 2 fulls com a màxim.

– un poema.

– un diàleg teatral de 2 fulls com a màxim.

Es concedirà un premi de 30 euros als 3 millors treballs de cada curs.

PER A ALUMNES DE SECUNDÀRIA

ESO

PREMI M. ÀNGELS ANGLADA D’AUCA

Tema: Sobre la vida, l’obra i pensament d’Antoni Gaudí

Haurà de tenir un mínim de 8 vinyetes i un màxim de 12.

Cada vinyeta haurà de portar un peu explicatiu de 2 o 4 versos rodolins.

Es concedirà un premi de 50 euros a la millor auca de cada curs.

PREMI M. ÀNGELS ANGLADA DE CONTES

Tema: Sobre la vida, l’obra i pensament d’Antoni Gaudí

Extensió màxima de 4 fulls.

Es concedirà un premi de 50 euros al millor conte de cada curs.

PREMI M. ÀNGELS ANGLADA DE POESIA

Al millor treball de poesia de tema lliure amb una extensió màxima de 30 versos.

Es concedirà un premi de 50 euros a la millor poesia de cada curs.

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

*Hi podeu participar amb el vostre treball de recerca si fa referència a la temàtica del premi.

PREMI MIQUEL SOLÉ

Al millor treball* de Ciència i/o Tecnologia que destaqui d’entre els presentats.

Es concedirà un premi de 250 euros.

PREMI JOSEP M. AMETLLA

Al millor treball* d’Història que destaqui d’entre els presentats.

Es concedirà un premi de 250 euros.

PREMI ÒMNIUM CULTURAL DE LLENGUA I LITERATURA

Al millor treball* de Llengua i Literatura Catalana que destaqui d’entre els presentats.

Es concedirà un premi de 250 euros.

PREMI ÒMNIUM CULTURAL DE POESIA

Al millor treball de poesia de tema lliure.

Extensió màxima de 50 versos, que poden ser d’un sol poema o d’un conjunt de poemes monotemàtics.

Es concedirà un premi de 150 euros.

PREMI ÒMNIUM CULTURAL DE NARRATIVA

Al millor treball de narrativa de tema lliure.

Extensió mínima de 5 folis i màxima de 7.

Es concedirà un premi de 150 euros.