S’aproven els 2 de febrer i el 10 d’agost com a festes locals de Castelló d’Empúries