La vegetació cremada es podria recuperar en dos o quatre anys