La campanya “Sent la Badia” s’estrena a Castelló d’Empúries