Roses aprova el pla d’abordatge de les violències sexuals en l’oci

Roses des de fa molts anys ve treballant, transversalment i des de diferents àrees del govern, sobre tot en les principals festes del municipi que aplegant molt de jovent, diferents programes per prevenir i evitar les agressions sexuals, com son els carnavals o les barraques de la festa major, on s’han dut a terme al llarg del anys, moltes mesures i s’han aplicat programes per lluitar contra les agressions sexuals, un d’aquest programes que ha donat molt bon resultat els darrers anys ha estat “pel carnaval no tot s’hi val”, ara i seguint una proposta de l’agencia catalana de la joventut, s’ha aprofitat l’any 2020 l’any de la pandèmia, per elaborar una diagnosi i enllestir aquest pla, que ara donarà a conèixer totes les eines i actuacions que calen fer quan es detecti una agressió sexual. un pla que ha de ser molt útil per acabar amb les agressions sexuals com ens assenyala la regidora de joventut de Roses.

Mitjà