A+ A A-

Gillem Cusí,reclama una rebaixa més contundent de l’IBI i la creació de noves ordenances

Davant de l’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per el 2019, que no pateixen variacions substancials, ERC es va abstenir per poder presentar al·legacions, per introduir nous supòsits i la petició de la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI del 0’635% actual al 0’62%.

En aquest sentit, els republicans han sol·licitat el desenvolupament i l’aplicació del reglament de pisos buits per aplicar un gravamen del 50% sobre aquests, bonificacions a l’IBI a les famílies monoparentals i amb rentes baixes “per equiparar amb els mateixos drets a les famílies nombroses en quan a bonificacions, que sí que contempla la normativa”.

Tanmateix, el portaveu d’ERC, Guillem Cusí, reclama la modificació o creació de dues noves ordenances en quan a la recollida d’escombraries i la fracció orgànica i una ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública, “davant el gran desgavell que pateix Llançà en aquests dos àmbits, s’ha de regularitzar d’immediat”.

Per altre banda en el Ple passat, es va aprovar amb els vots contraris de l’oposició, una modificació de crèdit amb caràcter d’urgència. Cusí manifestava “tot govern degut a necessitats o urgències que puguin sorgir apliquen aquest mecanisme, però en aquesta ocasió denota altre vegada la greu inoperància del govern quan a la gestió de despeses corrents, com la reparació d’uns aires condicionats, que han de suposar la baixa d’aplicacions pressupostàries, el detriment d’inversions per que no poden fer front a imports ínfims”.