Jordi Masquef ens parla de la repercusió econòmica de la mostra del vi és molt positiva per a Figueres.

Mitjà