El corall a punt de desaparèixer de la Costa Brava

Els bancs de corall a la Costa Brava estan patint un greu retrocés. Així ho expliquen els científics i biòlegs que asseguren que si no s’atura la seva extracció el corall passarà d’estar en perill d’extinció a la seva total desaparició a la Costa Brava.

Mitjà