El Mirador - Joaquim Oliva ens explica en la situació que queda l'edifuci del Sun Village de Palau-saverdera després que el Tribunal Suprem hagi decidit no admetre a tràmit els recursos de cassació per la legalització de l'edifici

 

Mitjà