Una plaga d’insectes està matant els pins marítims

Els boscos de pins marítims de l’Alt Empordà s’estan veient afectats degut a una plaga dels insectes cotxinilla del pi i bestioles perforadores que està causant diversos danys a les pinedes de pi marítim de la província de Girona. Tot i això, la nostra comarca no és la més afectada.

Mitjà