PDeCAT i Gent del Poble fan balanç de l’assoliment del pacte de govern.

Els grups municipals del PDeCAT i de Gent del Poble van fer la nit d’aquest passat dijous, un balanç de l’assoliment del pacte de govern. En aquest, els diferents regidors i l’alcaldessa, van anar desgranant, àrea per àrea, els projectes que s’han executat amb els quasi tres anys que portem de legislatura, els reptes pendents per a l’últim any, i els projectes que han tingut de deixar sobre la taula i que no es podran materialitzar. Segons Mindan, al final de la legislatura s’hauran assolit el 85% dels objectius marcats en el pacte de govern. 

Mitjà