Preocupació al Cercle Euram per les dades de l'atur a Figueres

La realitat de Figueres: el percentatge total de desocupats a la ciutat supera la mitjana de l’Alt Empordà, Girona i Catalunya

 

La junta directiva del Cercle Euram de l’Empordà ha mostrat la seva preocupació per les dades de l’atur a Figueres, sobretot en comparació amb l’Alt Empordà, les comarques gironines i Girona. La ciutat va tancar el mes de febrer amb 3.781 aturats, el que representa un 17,2%. Es tracta d’un percentatge més elevat que al conjunt de la comarca (14,7%) i bastant més que a Girona (12,2%) i a Catalunya (11,5%). Les dades les va donar a conèixer el cap de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, David Carvajal, que va presentar el contingut de l’Observatori Socioeconòmic de l’Alt Empordà en la reunió mensual de l’associació. A més, la majoria dels desocupats (1.971) tenen només estudis generals i secundaris, i aquest baix perfil formatiu dificulta el seu accés al mercat de treball.

 

El nombre de dones sense feina supera al d’homes (54%-46%), i creix la xifra de desocupats que porten entre 12 i 24 mesos sense treballar. Quant a les contractacions, predominen les temporals (82,5% a Figueres i 74,8% a l’Alt Empordà) per sobre de les indefinides. En els darrers anys s’ha incrementat a Figueres l’atur entre els majors de 45 anys, xifra que al febrer es va situar en prop del 50%, quan el 2007 representava poc més del 30%. 

 

En l’estudi es posa de manifest la importància del sector serveis per a l’economia tant de Figueres com de la comarca. Un 86% de les empreses de la capital i un 78% de les de l’Alt Empordà pertanyen a aquest sector, bàsicament al comerç i a l’hostaleria, mentre que la indústria només representa un 5% i un 7,4%, respectivament. La majoria dels treballadors, siguin autònoms o assalariats, es concentren també al sector serveis.

 

La millora de la formació de la gent és una condició necessària però no suficient per aconseguir la seva ocupació. A banda, el increment de l’activitat econòmica i l’establiment de noves empreses també és fonamental.