El Mirador - Diego Borrego Reg. del Partit Popular de Figueres ens explica tot el seu afer amb la justicia i que pensa de que per fí hagin arxivat el seu cas.

Mitjà