El Mirador - Alfons Vila, Conseller comarcal de joventut i el tècnic responsable, ens parlen de l'Okup'Alt iniciativa que per vuitè any es porta a terme a la comarca

Mitjà