Una xarxa d’estacions meteorològiques per combatre el míldiu

La comarca de l’Alt Empordà és una de les zones vitícoles més importants de Catalunya. Per tal d’afavorir la producció de raïm i també minimitzar al màxim els tractaments fitosanitaris s’ha creat una xarxa d’estacions meteorològiques repartides per l’Alt i també pel Baix Empordà que controlarà a partir de models avançats de predicció els riscos d’infecció del míldiu, una de les principals malalties de les parres.