El Mirador - Alex Gámez ens parla del dics que han tret per a recaptar fons pels damnificats de l'esclafit de Cistella 16.01.2018

Mitjà