RECOMANACIONS DE L’ÀREA DE CONSUM DEL CONSELL DAVANT LA CAMPANYA DE LES REBAIXES D’HIVERN

Diumenge vinent, dia 7 de gener, començarà a tot Catalunya el període habitual de la campanya de rebaixes d’hivern. La realització de rebaixes és una decisió del comerciant i també ho és la seva durada, que ha de ser com a mínim d’una setmana i com a màxim de dos mesos perquè no poden anar més enllà del dimarts dia 6 de març. 

 

L’àrea de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Empordà recorda que es consideren rebaixes les vendes que tradicionalment es duen a terme al sector de tèxtil, la sabateria i els complements, entre altres sectors, amb la finalitat de donar sortida als articles que resten a l'establiment un cop transcorreguda la temporada.

 

Per contra, no es poden considerar rebaixes les modalitats de vendes a preus inferiors als habituals com són la venda en liquidació (venda a preus inferiors per tancament o canvi d'orientació del negoci), venda de saldos (venda d'articles passats de moda o deteriorats) o les ofertes (preu més baix a fi de promoure un producte). En conseqüència cal aclarir que les rebaixes són només de preu, no de prestacions al consumidor. L'incompliment d'aquests apartats pot donar lloc a una possible denúncia davant l’Oficina d’Atenció al Consumidor del Consell Comarcal.

 

De cara a la campanya de rebaixes, l’Agència Catalana del Consum recomana a les persones consumidores i usuàries seguir, entre altres, els següents consells:

 

  • Compareu els preus. El preu rebaixat ha de constar sempre al costat del preu no rebaixat o bé el percentatge, tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment.
  • Examineu el producte, que ha de tenir la mateixa qualitat i garantia que té a preu no rebaixat i que no ha de tenir defectes.
  • Comproveu si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual. Si és així, també ha d’admetre aquest sistema en període de rebaixes.
  • Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte.
  • Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte i les condicions en què es pot fer aquest canvi. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.