Log in

Custòdia del territori entre la Fundació Catalunya i l’APNAE

La «Fundació Catalunya- La Pedrera» i l’APNAE «Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà» han signat un conveni de col·laboració o acord de custòdia del territori per les finques propietat de la fundació de Mig de Dos Rius, La Rubina, Les Closes de Mornau i Ter Vell.