Log in
  1. Programació
  2. Dilluns
  3. Dimarts
  4. Dimecres
  5. Dijous
  6. Divendres
  7. Dissabte
  8. Diumenge

Matí

07:00h- Notícies en Xarxa                               

09:00h- L'entrevista

10:00h- Ben trobats

12:00h- Informatiu matí

12:30h- Catalunya Directe (reemissió)

14:00h- Un regal per tu

14:30h- Al dia Girona

15:00h- Informatiu migdia

Tarda

15:30h- Programació dia anterior

18:00h- Catalunya Directe

19:30h- 

Nit

20:00h- Informatiu

20:30h- El Mirador (Francesc Guisset que ens parlarà de l'actualitat de Llança)

21:00h- Cara a cara ()

21:30h- Un café amb... (Pere Iglesias i Eduard Hugas)

22:00h- T'enrecordes? amb. Carles Pàramo

22:30h- Al dia Girona

23:00h- Informatiu

23:30h- Cara a cara (reemissió)

00:00h- Un café amb...(reemissió)

 Matí

07:00h- Notícies en Matí

 07:00h- Notícies en Xarxa                               

 08:00h- L'entrevista

 10:00h- Ben trobats

 12:30h- Catalunya Directe (reemissió)

 12:00h- Informatiu matí

 14:00h- Un regal per tu

 14:30h- Al dia Girona

 15:00h- Informatiu migdia

 Tarda

 18:00h- Catalunya directe

 19:30h- Informatiu al Dia

 Nit

 20:00h- Informatiu

 20:30h- El Mirador (Jacint Casademon i Sergi Toboso ens parlen de les activitats que han preparat per a la 3à. edicició de la Figueres Galàctica)

 20:45h- Dossos amunt

 21:30h- La Plaça

 22:00h- Actual Esports

 22:30h- Al dia Girona

 23:00h- Informatiu

 23:30h- El Mirador reemissió

 23:45h- Actual Esports

 00:30h- Un regal per tu                              

 

Matí

07:00h- Notícies en Xarxa                               

09:00h- L'entrevista

10:00h- Ben trobats

12:00h- Informatiu matí

12:30h- Catalunya Directe (reemissió)

14:00h- Un regal per a tu

14:30h- Al dia Girona Migdia

15:00h- Informatiu migdia

15:30h- Reemissió programació dia anterior

Tarda

17:30-  Un regal per a tu

18:00h- Catalunya Directe

19:30h- Girona més 

Nit

20:00h- Informatiu EmpordàTv

20:30h- El Mirador (Xavi Toral ens parla de l'exposició que acaba d'inaugurar)

21:00h- Caminant per Catalunya

22:00h- Gaudeix la Festa

22:30h- Al dia Girona

23:00h- Informatiu EmpordàTV (reemissió)

23:30h- El Mirador reemissió

00:30h- Un regal per a tu

Matí

07:00h- Notícies en Xarxa                               

09:00h- L'entrevista

10:00h- Ben trobats

12:00h- Informatiu matí

12:30h- Catalunya Directe (reemissió)

14:00h- Un regal per tu

14:30h- Al dia Girona

15:00h- Informatiu migdia

Tarda

15:30h- Reemissió programació dia anterior

18:00h- Catalunya Directe

19:30h- Girona més 

Nit

20:00h- Informatiu

20:30h- Hora de l'Alcalde (Salvi Güell Alcalde de Castelló d'Empúries)

21:30h- Regidors (Verónica Medina Regidora d'ERC de Roses)

22:30h- Al dia Girona

23:00h- Informatiu

23:30h-  El Debat (Avui parlem de l'actualitat amb els joves )

00:30h- Un regal per tu

Matí

07:00h- Notícies en Xarxa                               

09:00h- L'entrevista

10:00h- Ben trobats

12:00h- Informatiu matí

12:30h- Catalunya Directe (reemissió)

14:00h- Un regal per tu

14:30h- Al dia Girona

15:00h- Informatiu migdia

Tarda

15:30h- Programació dia anterior

18:00h- Catalunya Directe

19:30h- Girona més

Nit

20:00h- Informatiu

20:30h- El Mirador (Joan Armangué i Antonio Herrera ens parlen del nou Llibre, El Castell de Sant Ferran, un entorn natural i quatre personatges)

21:00h- Cara a cara ()

21:30h- Un café amb... (Albert Pujol i Edgar Tarrés)

22:00h- 

22:30h- Al dia Girona

23:00h- Informatiu

23:30h- Cara a cara (reemissió)

00:00h- Un café amb...(reemissió)

 MATÍ

08:00h- BA-BA

09:00h- Un regal per tu

11:00h- Resum de les notis de Roses

12:00h- Clínica Integral

12:45h- Hora de l'alcalde

13:45h- Un regal per tu

14:30h- Resum de les noticies de Figueres

TARDA

16:00h- 1món.cat

18:00h- Basquet en joc

NIT

21:00h- Cara a cara

21:30h- Al dia Cap de Setmana

22:00h- Regidors

22:30h- Al dia Girona

23:30h- Resum de les noticies de Castelló

00:00h- Un regal per tu

Matí

08:00h- BA-BA

09:00h- Un regal per tu

11:00h- Resum de les notis de Castelló

12:00h- Caminant per Catalunya

12:45h- T'enrecordes?

13:15h- Un regal per tu

Tarda

14:30h- Resum de les notis de Figueres

15:00h- El Mirador

15:30h- Un café amb...

16:00h- 1món.cat

Nit 

20:00h- En Joc

21:00h- Barcelonautes

21:30h- Al dia Cap de Setmana

22:00h- Dosos Amunt

23:00h- Al dia Girona

23:30h- Resum de les notis de Figueres

00:00h- Un regal per tu

L'ARXIU COMARCAL DIGITALITZA EL FONS DOCUMENTAL DE LA SOCIETAT LA FRATERNAL D’ESPOLLA ENTRE ELS ANYS 1869 i 2008

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (ACAE) ha inventariat i digitalitzat el fons documental de la societat La Fraternal d’Espolla. El fons que s’ha dipositat en aquestes instal·lacions, que abasta entre els anys 1869 i 2008, inclou un total de 21 capses arxivadores i 45 llibres, ocupant dos metres i mig de prestatgeries 

La directora de l’ACAE, Erika Serna, explica que “aquesta societat va néixer amb la finalitat d'oferir auxili econòmic en casos de malaltia o viduïtat i aconseguí que s'hi afiliés bona part de les famílies del poble, donada la problemàtica que representava quedar-se desatesos per part del cap de casa. La Societat de Socors Mutus "La Fraternal" d'Espolla va ser fundada el 1869 pel mestre de la renovació pedagògica, Antoni Balmanya, amb la finalitat de donar suport als malalts i, a la vegada, per tal d'aconseguir una seu fixa que aglutinés les activitats socials i d'esbarjo dels veïns del poble. Els socis havien d'abonar una quota mensual i, a més, estaven obligats a vetllar per torns dels socis que es trobaven malalts greus”.

 

Afegeix la historiadora que “l'any 1917 es va inaugurar el local, que ha perdurat fins avui com a centre de les activitats recreatives del municipi i punt de referència obligat en l'activitat social, cultural i recreativa i de relació. Paral·lelament, en un ambient de gran vitalitat, s’anaven constituint grups en funció de les afinitats per diferents aspectes del ventall cultural i, entre aquests, destacaren l'interès per la música i el teatre, amb la formació d'una orquestra, una coral i un grup de teatre, que al llarg del temps anaren estretament lligats”

 

Finalment, Serna assenyala que “l'any 1942, se signà un conveni amb la Societat Recreativa La Pirinaica i els representants del Cine Unión per a la cessió i l'ús del saló d'espectacles per fer-hi passis de pel·lícules de cinema. L'edifici té referències modernistes i s'hi encabeix un cafè i un espai social, amb un teatre i una sala de ball d'usos polivalents. Va deixar de funcionar com a entitat de socors mutus l'any 1986 per passar a ser només una entitat cultural i recreativa amb el nom de Societat la Fraternal. A partir d'aquest moment, es cedí  l'edifici social a l'Ajuntament, per tal que el remodelés i l'adaptés a les noves exigències de funcionament. Aquestes obres de millora foren inaugurades l'any 2000”.