L'ARXIU COMARCAL DIGITALITZA EL FONS DOCUMENTAL DE LA SOCIETAT LA FRATERNAL D’ESPOLLA ENTRE ELS ANYS 1869 i 2008

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (ACAE) ha inventariat i digitalitzat el fons documental de la societat La Fraternal d’Espolla. El fons que s’ha dipositat en aquestes instal·lacions, que abasta entre els anys 1869 i 2008, inclou un total de 21 capses arxivadores i 45 llibres, ocupant dos metres i mig de prestatgeries 

La directora de l’ACAE, Erika Serna, explica que “aquesta societat va néixer amb la finalitat d'oferir auxili econòmic en casos de malaltia o viduïtat i aconseguí que s'hi afiliés bona part de les famílies del poble, donada la problemàtica que representava quedar-se desatesos per part del cap de casa. La Societat de Socors Mutus "La Fraternal" d'Espolla va ser fundada el 1869 pel mestre de la renovació pedagògica, Antoni Balmanya, amb la finalitat de donar suport als malalts i, a la vegada, per tal d'aconseguir una seu fixa que aglutinés les activitats socials i d'esbarjo dels veïns del poble. Els socis havien d'abonar una quota mensual i, a més, estaven obligats a vetllar per torns dels socis que es trobaven malalts greus”.

 

Afegeix la historiadora que “l'any 1917 es va inaugurar el local, que ha perdurat fins avui com a centre de les activitats recreatives del municipi i punt de referència obligat en l'activitat social, cultural i recreativa i de relació. Paral·lelament, en un ambient de gran vitalitat, s’anaven constituint grups en funció de les afinitats per diferents aspectes del ventall cultural i, entre aquests, destacaren l'interès per la música i el teatre, amb la formació d'una orquestra, una coral i un grup de teatre, que al llarg del temps anaren estretament lligats”

 

Finalment, Serna assenyala que “l'any 1942, se signà un conveni amb la Societat Recreativa La Pirinaica i els representants del Cine Unión per a la cessió i l'ús del saló d'espectacles per fer-hi passis de pel·lícules de cinema. L'edifici té referències modernistes i s'hi encabeix un cafè i un espai social, amb un teatre i una sala de ball d'usos polivalents. Va deixar de funcionar com a entitat de socors mutus l'any 1986 per passar a ser només una entitat cultural i recreativa amb el nom de Societat la Fraternal. A partir d'aquest moment, es cedí  l'edifici social a l'Ajuntament, per tal que el remodelés i l'adaptés a les noves exigències de funcionament. Aquestes obres de millora foren inaugurades l'any 2000”.