Fan actes de requeriment als responsables dels col·legis electorals

Diversos alcaldes i responsables dels centres que s’obriran com a col·legis electorals han sigut requerits per la policia perquè donin els detalls del centres. També han estat informats de les il·legalitats que poden cometre al obrir-los així com desautoritzen les comunicacions que pugui fer la Generalitat.

Mitjà