Visita del Síndic de Greuges a Castelló d’Empúries

L’equip del Síndic de Greuges visitarà Castelló d’Empúries per atendre les persones que vulguin fer consultes o formular queixes sobre actuacions de l’administració pública i també contra les empreses que presten serveis d’interès general.

Mitjà