Log in

El projecte “Bon tracte a les persones grans” de Creu Roja arriba a Roses

La Creu Roja ha posat en marxa aquest estiu a Catalunya el projecte “Bon tracte a les Persones Grans: Promoció del tracte adequat i protecció front el maltractament”. Projecte que a la província només s’està realitzant a Girona ciutat i a Roses, amb el qual es volen prevenir abusos, negligències i tractes inadequats envers aquest col·lectiu de persones, com pot ser el maltractament físic, econòmic o sexual, així com les possibles estafes o l’abandonament. La primera acció englobada dins aquest nou projecte estatal de Creu Roja, va ser una xerrada dels Mossos d’Esquadra sobre consells de seguretat i prevenció d’estafes.

La Creu Roja ha posat en marxa aquest estiu un nou projecte per promoure el bon tracte a la gent gran i per prevenir possibles maltractaments.

Anomenat “Bon tracte a les persones grans: promoció del tracte adequat i protecció front el maltractament” es tracta d’un projecte estatal que està dirigit a persones majors de 65 anys que hagin patit o pateixin alguna mena de maltractament, o que es trobin en una situació de risc que les faci especialment vulnerables davant d’aquesta problemàtica, i no tinguin recursos per superar-ho.

A la província, aquest només s’està duent a terme a Girona ciutat i a Roses.

Amb aquest es volen prevenir els abusos, negligències i tractes inadequats de la gent gran, com ara el maltractament físic, econòmic o sexual, les traves a la seva participació social, les estafes o l’abandonament entre d’altres.

En el cas de Roses aquest projecte s’ha iniciat amb una conferència dels Mossos d’Esquadra sobre consells de seguretat i prevenció d’estafes.

Segons la tècnica social de l’Assemblea de Creu Roja Roses – Castelló d’Empúries, la gent gran del municipi no està desatesa, però amb aquest projecte es reforçarà el que ja s’està fent al municipi en atenció i suport a aquest col·lectiu de persones.

Entre les accions de prevenció que destaquen d’aquest nou projecte d’atenció i suport a les persones grans hi ha la realització d’activitats de sensibilització, informació, assessorament i capacitació, acompanyaments i mobilitzacions, creació d’espais de trobada entre les persones grans i aquelles que els donen un tracte inadequat, així com suport psicosocial i emocional.

Com ens explica Clàudia de Cruz, aquest nou projecte no només consistirà en l’organització de xerrades, sinó que es formarà un treballador per poder detectar cassos de maltractament i poder-los acompanyar en tot el procés.

Amb aquest projecte Creu Roja vol posar sobre la taula un fenomen que està invisibilitzat, ja que a Catalunya calculen que el 3% de la gent gran corre el risc de patir maltractaments, cosa que representaria un total de 41.000 persones. D’aquí la necessitat d’aquest projecte de bon tracte a les persones grans.

Deixa un comentari