Log in

L’Arxiu Municipal de Roses mostra una escriptura de compravenda de l’any 1602

L’Arxiu Municipal de Roses mostra aquest mes de març en el seu apartat web de “El document del mes”, una còpia de l’escriptura de compravenda de la meitat de l’heretat d’en Puignau de la muntanya de Sant Baldiri, realitzada pel notari Antoni Calvó l’1 de febrer de 1602. El pergamí, que té més de 400 anys i es troba en bon estat, és una còpia del document original que va ser autoritzat pel notari Montserrat Ros el 28 de febrer de 1592. Amb aquet document volen posar en relleu la tradició notarial a la vila, iniciada a la baixa edat mitjana i interrompuda el 1640.

Deixa un comentari