Log in

Neteja del rec del Mal Diner

 Aquestes dues darreres setmanes s’han estat portant a terme els treballs de desbrossada del rec del Mal Diner. L’actuació s’ha fet en el tram que va des de l’entrada d’aquest curs d’aigua al terme municipal de Castelló d’Empúries fins just darrera de l’asil Toribi Duran.

Deixa un comentari