Log in

El Festival i museu del circ de Figueres pendents de convenis i concurs

El Futur del Museu del Circ i del Festival es decidirà durant els propers mesos quan la comissió d’urbanisme doni viabilitat al projecte. Les properes setmanes es presentaran les bases del concurs que donaran legalitat a les aportacions econòmiques plurianuals que la ciutat fa als Festivals com el del circ, l’Acústica o el Còmic.

El Govern de Figueres fa marxa enrere i no destinarà, per ara, els primers 500.000 euros del milió el mig que volen destinar al Museu del circ. Si que destinaran 150.000 euros per fer els primers tràmits que donarien el vist-i-plau de la comissió d’urbanisme i de patrimoni, i donarien viabilitat a tot el projecte.

La resta de finançament s’atorgaria amb un conveni conjunt amb la Diputació de Girona que es podria materialitzar aquest mateix 2017 amb una modificació de crèdit.

 

Començaran aviat la redacció del pla espacial urbanístic i la documentació tècnica així com ja estan valorant la governança del futur museu, pel que han encarregat un estudi jurídic. 

Deixa un comentari