Resum del darrer ple de la legislatura de Roses


Avui s’ha celebrat el darrer ple de la legislatura un ple extraordinari convocat per tancar molts dels expedients que estaven pendents. 01.- ratificar la inclusió dels punts que configuren l'ordre del dia del ple extraordinari. 02.- aprovació dels convenis de cooperació i delegació de competències entre el consell comarcal de l'Alt Empordà i l'ajuntament de Roses per a la realització del programa treball i formació 2023. 03.- prorrogar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'ajuntament de Roses pel cofinançament i condicions d'execució i lliurament de la instal·lació xarxa calor amb una central de biomassa. 04.- adhesió al conveni marc col·laboració contracte programa. 05.- aprovar definitivament el projecte de reforma del carrer Madrid. 06.- aprovar definitivament el projecte de reforma de la plaça Pep Ventura i del carrer Granada. 07.- aprovar definitivament el projecte d'adequació dels espais exteriors i modificació del projecte de reforma i ampliació d'edificacions auxiliars al camp de futbol de la Vinyassa. 08.- adhesió de l'ajuntament de Roses a l'acord marc de serveis d'assegurances de vida i responsabilitat civil i patrimonial de l'associació catalana de municipis i contractació basada de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial. 09.- donar per assabentat de la resolució per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Roses i la Selva de Mar. i Roses i Port de la Selva. 11.- retre comptes al ple de l'execució del pressupost_1r trimestre 2023. 12.- aprovar l'adhesió de l'ajuntament Roses al sistema dinàmic d'adquisició de la Diputació de Girona per al subministrament d'energia tèrmica a partir d'estella procedent de la gestió forestal local. 13 a 17 i en els 5 últims s’han aprovat 5 reconeixements extrajudicials de crèdit de diferents factures, un de la Sociedad estatal de Correos y telégrafos sa, per un import de 2.449.65 euros, i quatre mes pel subministrament de gas d’ENDESA, per a l’escola Vayreda, per imports de 3.691,49 €. 4.145,84 €. 5.170,65 € i 2.684,07 €

Mitjà

MUNICIPALS 28M

MÉS NOTÍCIES:

         

NO ET PERDIS:

TAMBÉ ET POT INTERESSAR