La candidata silvia Barris a l'alcaldia de Llançà i companys de partit visiten el Parlament de Catalunya per reiterar la petició de cessió gratuïta de la Casa Marly


Divendres Passat La candidata a l'alcaldia de Llançà, Silva Barris, juntament amb alguns companys del seu partit, van visitar el Parlament de Catalunya per reiterar la petició de cessió gratuïta de la Casa Marly. Reiterar la petició de cessió gratuïta d'aquest edifici emblemàtic és un compromís vers la bona gestió de recursos públics per tal que s'apliqui l'article 22 del Decret legislatiu l /2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni dé la Generalitat de Catalunya, on s'estableix que el Departament competent en matèria de patrimoni , pot cedir gratuïtament el domini de béns immobles patrimonials de la Generalitat a favor d'altres administraci- . . ons o institucions públiques o entitats privades sense ànim de lucre que hagin d'utilitzar-los per a finalitats d'utilitat pública o d'interès social.

Mitjà

MÉS NOTÍCIES:

         

NO ET PERDIS:

TAMBÉ ET POT INTERESSAR