Tretze varen ser els punts que es varen tractar anit al ple, els dos primer com sempre, l'aprovació de l'acta anterior i la informació d'alcaldia, en el tercer es va aprovar amb 11 vots a favor i 5 abstencions declarar la lesivitat de l'acord de concessió de llicència d'obres per construir un edifici plurifamiliar a la carretera del far, 75. En la que l'ajuntament reconeix que possiblement va atorgar la llicència malament. En el quart es va donar comptes de la modificació de les bases reguladores del puosc 2020-2024, el 5è va aprovar inicialment el projecte d'espai lliure al voltant del cementiri, en el sisè es va aprovar una addenda en el conveni de delegació dels serveis de recollida d'animals domèstics abandonats entre CCAE i ajuntament de Roses, que inclou, el servei, gestió i control de colònies de gats. En el setè es va aprovar inicialment el projecte de substitució de l'enllumenat públic d'una part de la urbanització de Santa Margarida, el vuitè va aprovar el nou conveni d'adhesió al sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya. En el novè es va aprovar una modificació de crèdit per fer unes petites inversions, el numero 10, va aprovar les bases reguladores dels ajuts a les colles de carnaval afectades per l'incendi que seran de 4000 € per colla poden arribar als 6000 €. L'onze va tractar la moció presentada pel grup de junts per Roses a la que s'hi va afegir ERC pel traspàs de rodalies de Renfe a la Generalitat que va ser aprovada. El dotze va tractar uns assumptes urgents, entre ells la ratificació de l'acord d'agermanament amb Beas de Segura que es va signar el passat dissabte I l'últim com sempre el de precs i preguntes on es varen tractar alguns temes prou interessants com el del projecte de les piscines a la zona on hi era l'antiga depuradora de marisc. El ple íntegre el podran veure en finalitzar aquest informatiu, també podran veure a partir de demà a migdia, al Web d'Empordatv.cat les valoracions del ple de tots els grups municipals i al vespre també les podran veure a Empordà Televisió dins el programa en Obert a partir de dos quarts de nou.

MÉS NOTÍCIES:

         

NO ET PERDIS:

TAMBÉ ET POT INTERESSAR