La policia local de Castelló fa controls en el transport escolar

Dilluns i dimarts la policia local de Castelló d’Empúries ha realitzat la campanya de control del transport escolar i de menors. S’entén com transport escolar aquell que es realitza entre els domicilis i els centres educatius, mentre que el transport de menors és el que es realitza per fer excursions amb origen en els centres educatius. La Policia Local porta a terme, de manera periòdica, una sèrie d’accions per controlar les condicions tècniques, administratives i del servei dels autocars escolars, vigilant si disposen de l’autorització administrativa específica per realitzar el transport escolar, la utilització dels sistemes de seguretat passiva per part dels infants, si es disposa d’una plaça o seient per a cada infant, l’antiguitat del vehicle, si el vehicle està identificat amb la corresponent senyal V-10 del Reglament general de vehicles correctament col·locada, el compliment de les parades o itineraris fixats, i si es viatja amb acompanyant de transport escolar. La policia local aprofita per recordar a la ciutadania que quan baixem d’un vehicle i haguem de creuar el carrer, el més segur és esperar-se que aquest marxi. Mai creuarem ni pel davant ni pel darrera d’un vehicle. En els passos per a vianants senyalitzats mitjançant la corresponent marca viària, encara que tenen preferència, només han de penetrar a la calçada quan la distància i la velocitat dels vehicles que s'aproximin permetin fer-ho amb seguretat. Els itineraris i horaris del transport escolar entre el domicili i el centre escolar no superarà el temps d’una hora per a cada sentit del viatge, excepte casos degudament justificats.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR