Comencen les obres de la Xarxa de pluvials al Mas Oliva

Aquesta setmana han començat les obres de construcció de la xarxa principal de drenatge a la urbanització Mas Oliva de Roses, unes obres que es van iniciar el mes de febrer de l’any passat fent les primeres catas, però que despres per diversos motius es varen aturar. Aquestes obres es realitzen per conduir les aigües de 2 recs que queden tallats pel carrer Andorra fins a la riera Ginjolers, mitjançant la instal·lació d'una canalització formada per tubs de 100 cm de diàmetre fins a 160 cm al tram final, i una llargada total del col·lector de 508 m que transcorrerà del carrer Andorra pels carrers Amsterdam i Mònaco, per baixar fins a la riera pels carrer Berlín. Amb l'execució d'aquesta obra es pretén acabar amb les inundacions generalitzades que es produeixen a determinats carrers del Mas Oliva en èpoques de pluges i la incomoditat que això suposa als residents d'aquesta zona. El preu total IVA inclòs d’aquesta nova infraestructura es de e 445.870,52 €, les obres tenen un termini d'execució prevists de 2 mesos, i una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua del 80% sobre l'import sense IVA.