Resum de la Junta de Govern d’avui 28.10.2021

Veronica Medina ha destacat de la Junta de govern celebrada aquest matí a Roses, que contava amb 15 punts, les sessions d’espais municipals com la Ciutadella o el Teatre, s’han desestimat dues reclamacions de responsabilitat patrimonial i com a mes important l’aprovació de la modificació del projecte de pluvials del Mas Oliva.