Es presenta el Pla de Millora de la circulació de Mas Mates

Després de l’estudi de necessitats dut a terme a la urbanització de Mas Mates, pels departaments d’Infraestructures i Serveis i de Seguretat Ciutadana, avui es porta al ple per la seva aprovació el Pla de millora de la circulació d’aquesta urbanització de Roses, El pla inclou el conjunta d’accions a realitzar per al condicionament i l’adequació de carrers que correspon a la mobilitat actual. Després de la millora de la circulació a les urbanitzacions de la Garriga i el Mas Oliva, ara s’aprova el pla de millora de la urbanització de Mas Mates, on es prioritzarà la senyalització viària, delimitar les zones d’estacionament, arranjar el fer irregular i en mal estat d’alguns trams, convertir carrers de doble sentit en sentit únic, on l’amplada es insuficient i millorar l’enllumenat deficient en alguns punts. El regidor d’infraestructures responsable de la realització dels treballs del pla, a assegurat que la millora podria ser ja una realitat, abans que finalitzi l’any. El Cap de la policia de Roses ha manifestat que aquest canvis faci