Excavacions al poblat visigòtic del Puig Rom de Roses

Aquests dies, es treballa al poblat visigòtic del Puig Rom, excavacions que formen part del conveni entre l'Ajuntament de Roses i la Universitat Rovira i Virgili que varen començar el 2014 i que enguany finalitza el segon quadrienni.

En aquesta campanya s'està treballant en el desenrunament de tota la muralla perimetral, posant al descobert les torres perimetrals, fins al moment ja s'han trobat 8 com ens explica Dolors codina codirectora de les excavacions.

Mitjà