Obres al carrer del Pont

Aquesta setmana s’han iniciat les obres de formació d’una reixa de desguàs pluvial i la seva connexió a la xarxa al carrer del Pont de Castelló d’Empúries. El motiu d’aquests treballs és l’acumulació d’aigua en episodis de pluja intensa.

Mitjà