Reurbanització de voreres a l’Avinguda de la República Catalana