"EL MIRADOR" Joan Plana ens aclara les modificacions de l'ordenança de mobilitat, que regularà els vehicles de mobilitat personal, així com la creació d'unes noves places d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

Mitjà