Roses regula amb una ordenança municipal la circulació de patinets elèctrics i segways

La nova ordenança estableix que els patinets elèctrics i resta de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) amb una velocitat d’entre 6 i 25 km/h, per sota d’aquesta velocitat són considerats joguines i per sobre ciclomotors que requereixen matriculació, ), només podran circular a Roses per aquelles vies que tinguin una velocitat màxima permesa de 30km/h o pels carrils bici, quedant expressament prohibit fer-ho per voreres i zones peatonals, i l’ús de casc serà obligatori, paulatinament es rebaixarà el límit de velocitat de la majoria de vies urbanes de Roses, que passarà a ser de 30 km/h. Es preveu que la nova normativa regulada per l’Ordenança de Circulació s’aprovi en el proper ple de finals d’octubre Un altre aspecte incorporat a l’Ordenança de Circulació és la implantació de les places d'aparcament d'ús individual per a persones amb alt grau de mobilitat reduïda, que donarà resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu facilitant la seva autonomia.

Mitjà

EL MÉS LLEGIT A ROSES