El mirador: Esteve Guerra. L'estiu després del Covid 19.

Mitjà