El poc vent marca el desenvolupament del campionat de Funboard

Mitjà