Pere Gotanegra distingit per la seva solidaritat

La Fundació ALPAN, Aliments per a persones necessitades, va reconèixer ahir a la nit la solidaritat de l’empresari rosinc Pere Gotanegra per haver entregat diversos productes alimentaris, de manera absolutament altruista, que han ajudat a realitzar més de mig milió d’àpats que s’han repartit a 7 menjadors socials de Barcelona.

Mitjà