Nova barana a les platges per facilitar el bany a persones amb baixa mobilitat

El nou sistema de suport al bany consisteix en la col·locació d’una barana d’acer inoxidable dins l’aigua, per tal que aquelles persones que necessiten un suport per entrar i sortir de l'aigua puguin salvar el desnivell de la sorra i sortir de l’aigua amb més facilitat. La barana possibilita també una major estabilitat en cas d’onatge per evitar caigudes. Amb aquest servei, l’Ajuntament de Roses fa un pas més en l’ampliació de les mesures d’accessibilitat al municipi, entenent-la com un element integral a tenir en compte en els diferents espais públics de la població: carrers i places, aparcaments, edificis i equipaments, i platges..

Mitjà