Resum de la junta de Govern Local

15 han estat els temes que s’han tractat aquest matí en la junta de govern, que l’ajuntament celebra setmanalment, el mes destacat laprovació del projecte i el pressupost de l’aventura jove, la finalització de totes les preinscripcions, així com algunes aprovacions de llicencies d’obres que no s’havien pogut aprovar abans.

EL MÉS LLEGIT A ROSES