Es reprenen els processos de selecció de personal de l’Ajuntament de Roses

Els processos de selecció de personal suspesos per l’Ajuntament el passat mes de març en compliment del Reial decret de la declaració d’estat d’alarma, es reprenen i continuen la seva tramitació i còmput de terminis amb efectes a 1 de juny. l’Ajuntament de Roses ha aprovat reprendre la tramitació dels expedients de contractació de personal següents: - Procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida, d'una plaça vacant d'oficial de primera de la brigada del cementiri municipal - Procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida, d'una plaça vacant d'oficial de primera de la brigada d'obres i serveis - Procés selectiu per a la cobertura definitiva, mitjançant contractació laboral indefinida, d'una plaça vacant d'oficial de primera d’instal·lacions esportives - Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de cap del Departament de Serveis Informàtics reservada al torn de promoció interna - Procés selectiu per a la provisió com a funcionaris interins de cinc auxiliars informadors per a la temporada turística 2020 i per a la creació d'una borsa de treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin en aquesta categoria - Procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic/a de grau mitjà en gestió econòmica

EL MÉS LLEGIT A ROSES