La Residencia Pi i Sunyer habilita una sala per poder visitar el interns