Reobertura presencial de l’Arxiu Municipal de Roses