SOCIETAT i COVID-19: El psicòleg JORDI PUJOL recomana una actitud positiva i d’acceptar les emocions d’un mateix durant el confinament.

Mitjà